O'pkikker aan tafel: samen eten verbindt Oisterwijk

Afgesloten Je kunt niet meer doneren
van totaal € 1.000 (14%)

O'pkikker aan Tafel

Sociaal huis Oisterwijk organiseert lunchbijeenkomsten voor kwetsbare (oudere) personen, mensen met een minimum inkomen, mensen die moeilijk aansluiting krijgen vanwege een lichamelijk of geestelijke beperking, mensen uit andere culturen of net in Nederland zijn gekomen (nieuwkomers). De deelnemers worden ontvangen met koffie/thee en iets lekkers, hierna vindt een activiteit plaats, afgesloten door een lunch.

Donaties zijn meer dan welkom

Het VoordeBuurt Fonds steunt Stichting Sociaal Huis Oisterwijk, maar daarmee zijn we er nog lang niet. De stichting is volledig afhankelijk van giften, bijvoorbeeld van fondsen, het bedrijfsleven en ook van bijdragen van particulieren. Daarom zijn donaties vanuit Oisterwijk en omstreken meer dan welkom. Hoe meer steun uit de omgeving, hoe beter. Zo staan we samen op tegen eenzaamheid in Oisterwijk. Want een sociaal Oisterwijk maken we samen.

Achtergrond

O’pkikker aan Tafel voorziet in een duidelijke behoefte aan gezelligheid en samen eten. Er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd van €3,50 per keer. Het aantal deelnemers is gemiddeld 25, maximum is 30.
Voor mensen met een minimaal inkomen is O’pkikker aan Tafel een leuke vorm van ‘uit eten gaan', iets wat anders nooit kan. Voor deze groep geldt dat zij bijdragen naar draagkracht, of helemaal niets.
Aan tafel leren deelnemers anderen kennen, raken in gesprek, durven zich makkelijker uit te spreken, hun problemen te delen en hun ideeën in te brengen.

O’pkikker aan Tafel' is bedacht naar aanleiding van onze actie “O’pkikker voor de medemens”, deze vond plaats tijdens de eerste lockdown van coronacrisis. We bezorgden toen ruim 10.000 maaltijden bij 301 kwetsbare, zieke of eenzame mensen die thuis zaten. Deze mensen willen we, eventueel samen met hun mantelzorger, met “O’pkikker Ontmoet” de mogelijkheid geven om toch even in een andere omgeving te zijn en mensen te ontmoeten die in een soortgelijke situatie zitten. Zo kunnen zij hun verhalen delen en positieve energie op doen.


Wat willen we bereiken met ‘O’pkikker aan Tafel’?

 • Kwetsbare dorpsbewoners worden gestimuleerd om deel te nemen aan sociale activiteiten en contacten op te bouwen met anderen;
 • Deelnemers worden gestimuleerd om anders met problemen om te gaan (oplossingsgericht denken), op te komen voor zichzelf en daardoor zelfredzamer te worden;
 • Wijkbewoners en nieuwkomers kennen elkaar en verlenen onderling hulp;
 • Deelnemers nuttigen een gezonde maaltijd waar deze anders zou worden overgeslagen;
 • Nieuwkomers nemen deel aan activiteiten in de wijk en gaan vrijwilligerswerk doen;
 • Nieuwkomers gaan de Nederlandse taal aantoonbaar beter beheersen.

Effecten

 • Nieuwe sociale contacten met gelijkgestemden;
 • Meer onderlinge hulp;
 • Minder eenzaamheid en meer kwaliteit van leven;
 • Meer zelfvertrouwen en beter zelfbeeld door vrijwilligerswerk, grotere kans op werk;
 • Ontmoeting tussen verschillende culturen en mensen met & zonder beperking, het ‘vreemde’ van de ander wordt minder en contacten verlopen makkelijker. Dit draagt bij aan vermindering van sociaal isolement en eenzaamheid – het draagt bij aan een inclusieve samenleving;
 • Het imago van nieuwkomers verbetert en nieuwkomers integreren sneller;
 • Inwoners met een beperking en nieuwkomers voelen zich welkom en erbij horen, zij voelen zich nuttig en gewaardeerd door hun vrijwillige inzet;
 • Nieuwkomers ontwikkelen een nieuw sociaal netwerk met andere (wijk)bewoners.


Lockdown editie - O'pkikker Thuis aan Tafel

Vanwege de strengere RIVM maatregelen leveren we de maaltijden van januari t/m april 2021 aan huis. Binnen de geldende maatregelen is het toch mogelijk om 1 persoon bij je thuis uit te nodigen voor een maaltijd en een goed gesprek.


Looptijd

Het project O’pkikker (Thuis) aan Tafel loopt van januari t/m december 2021.

 

 

Bekijk alle

Oisterwijkse O'pkikker kan weer op het terras

03-06-2021 | 10:47 3 juni 2021 Woensdag werd de eerste Oisterwijkse O’pkikker activiteit georganiseerd bij de lokale horeca op het terras, in plaats van bij de mensen thuis. Vanwege corona was dat eerder niet mogelijk; nu konden de deelnemers elkaar ontmoeten, fysiek bij elkaar zijn. Fijn bijkletsen en genieten (Foto: Carien van de Pas).   Dertig gasten konden gezellig samenzijn op het terras bij Vuur en Vlam, bij Gastheer Gijs Verkuijl en zijn team. Er werd genoten van een lekkere kop koffie met een koekje, een lekker pannetje soep en daarna nog een heerlijke clubsandwich en een consumptie. Het was een gezellig samenzijn na een lange periode thuis verblijven.   Deze activiteit is bedoeld voor ouderen met geen of klein sociaal netwerk, mensen die ziek zijn, mensen met een beperking, mensen in armoede, statushouders en vluchtelingen. Aanmelden voor deelname kan via mentorhulpoisterwijk@outlook.com of bel 06-47933872 voor meer informatie.  
Lees meer